Improvisationsteater

Vi jobbar bland annat med spontanitet, fantasi, status, kroppsspråk och historieberättande.
Övningarna lär oss att acceptera varandra och att säga ja till egna och andras idéer.
Vi lär oss att ta risker och att det kan vara roligt att misslyckas.

Improvisationsteater är helt enkelt ett lustfullt sätt att lära känna sig själv och utveckla sin kreativitet.

Är du intresserad?

Skriv till impro@vulkanteatern.se

Vår eminenta ledare, Samuel Ånfors