Så tuktas en argbigga

Pjäsen trycktes för första gången i folioupplagan 1623, men en hel del pekar på att pjäsen spelades redan 1594 och många anser att texten skrevs ännu tidigare och är Shakespeares första komedi. Ramhandlingen som finns i folion bereder ett problem i och med att den anses fylld av felskrivningar och mycket tyder på att denna ram (snarlik Holbergs Jeppe på berget) bara är fragmentariska minnen av hur den egentligen såg ut i originalet. Av den orsaken kan man ta sig vissa friheter i omformande av texter, in och utgångar, extra repliker etc. Denna version är bearbetad speciellt för Vulkan teatern.

"Så tuktas en argbigga" är nämligen inte helt lätt att svälja hel och hållen för moderna människor. Att en uppstudsig kvinna behöver en risbastu för att bli foglig är väl kanske inte vår uppfattning i dag. Shakespeare utgick från de medeltida grovkorniga spelen om just detta men hade den goda smaken att ge karaktärerna djupare psykologi och antyda att Katarina faktiskt blir mycket förälskad i den lika uppstudsige Petruchio. Dessa antydningar från Shakespeares sida gör att pjäsen har mer bottnar och möjligheter och är spelbar idag. Vår version av Katarinas berömda slutmonolog är en möjlighet att få den att hålla. Tycker vi.

" .. Then vail your stomach, for it is no boot,
And place your hand below your husbands foot:
In token of w h ich du ty, if h e please,
My hand is ready, may it do him ease."

Och i en modern kvinnas mun? Ja, är inte det ironi, för att inte säga satir, så säg!
Mycket nöje!

Per Chenon, pedagog och regissör, regisserade Vulkanteaterns "En midsommarnattsdröm" 1993 i ett tält vid Brunnstorps Värdshus. Efter en period på Teater och Operahögskolan i Göteborg som pedagog, arbetar han nu med sin grupp teater Rascal i Stockholm

Medverkande

Baptista - Siw Lindström
Katarina - Ellen Lindström
Bianca - Ulrika Andersen
Petruchio - Johan Nyström
Hortensia - Erik Nordström
Gremio - Gustaf Mikaelsson
Lucentio - Per-Anders Görebrant
T ranio - Jonny Hörlin
Biondella - Anette Karlsson
Vincentio - Gösta Li!lieberg
Grumia - Lena Robert
Curtis - Britt-Marie Rasmusson
Nanny - Carin Axelsson
Fanny - Ida Wahlgren
Tammy - Emma Isaksson
Valentina Tröstesudd - Isabell Wigertz
Änkan/Pedanten - Görel Johannesson
Michelangelo - Michael Edvinsson


Kostym - Lolllo Olesen Ördell
Regi - Per Chenon
Program - Lars Ahlström