August i Paltebo

När Vilhelm Moberg cyklade från Alvesta till Klavreström för premiär på Hjonelag skall med böneman byggas var han ett oprövat kort som pjäsförfattare. Hjonelag skall med böneman byggas, ett folklustspel i tre akter kom till på begäran av vännen Sven Henning Almqvist i Klavreström, som behövde en pjäs för amatörteatersällskapet på orten. År 1922 var pjäsen klar, och den uruppfördes i Klavreström samma år. Senare spelades pjäsen även i Alvesta och då med Moberg själv i rollen som August i Paltebo. Stycket framfördes också i folkparkerna 1931. Ett lustspel är det i den bemärkelsen att det är ett underhållande stycke med komiska inslag som lockar till skratt. Det gäller framför allt August i Paltebo, pjäsens huvudperson, som drar löje över sig själv genom sin dumdryghet och oförmåga att se sina egna brister. Ett lustspel är det också i den bemärkelsen att slutet är lyckligt. Handlingen utspelar sig i en folklig miljö med vanliga människor som rollfigurer. Härigenom blir det just ett folklustspel.

Handling:
Snålbonden och ungkarlen August i Paltebo har fått en genial idé. Han ska gifta sig, men inte med vem som helst, utan med Petter och Stavas dotter i Sörgårn. Det är inte kärleken som drar utan arvet som Petter fått ifrån Amerika på 20 000 riksdaler. Bönemannen Ola Jönsson får det besvärliga uppdraget att knyta ihop August i Paltebo med Lisen i Sörgårn. Vad August inte har räknat med är att Lisen inte alls är intresserad av gubbstrutten August, hon vill ha torparpojken Johan i Sjötorpet.

I samarbete med Teater i Huskvarna

 

Projektet avslutades den 14 september med en träff i Smedbyn där vi tittade på filmen och åt god mat