Ord på teatern

 

Amatör

Ursprungligen en person som för kärleks skull ägnar sig åt konst, idrott eller musik. FRån latinets amator, älskare dvs en som sätter värde på något eller någon. Jämför amare, älska

Applåd

Från latinets applausum, handklappning

Debutera

Kommer från franskans débtuter, som från början betydde att göra första kastet i vissa spel

Ensemble

Av latinets in i och sim'ul på samma gång, tillsammans

Fiasko

Ursprungligen en glasblåsarterm. Begreppet uppstod när man försökte göra en fin flaska men bara lyckades få till en fias'co

Kuliss

Flyttbart väggstycke som del av en scendekoration. Av franskans coulisse - en fals vari något löper

Loge

Av franskans loge med betydelsen hydda

Repetera

Göra om, återta. Latinets repetere betyder ordagrant söka på nytt

Statist

Bildat av latinets status med betydelsen stående

Sufflera

Från franskans souffler med betydelsen blåsa eller viska. Matträtten sufflé har samma ursprung

Talang

I Matteusevangeliet finns liknelsen om mannen som inför en resa fördelade pengar - talenter - mellan sina tjäare som de skulle förvalta. Två visade klokskap och gjorde dem räntebärande. Härifrån fick talenter betydelsen fallenhet eller naturgåva i fornfranskan. Talang med samma betydelse togs in i svenskan på 1700-talet

Teater

Theatron var de gamla grekernas ord för åskådarrummet då det grekiska ordet theoria betyder åskådande eller betraktelse. Det återfinns i teori och teoretisk. Skené (scen) var platsen för åskådarna.