TörnRåz@ gästspelar i Borås

Söndagen den 9 april gjorde TörnRåz@-gänget en turné till Kulturföreningen Tåget i Borås. Där fick man träffa Mali Samuelsson, som är ordförande i ”Teatervagnen”, som är en av beståndsdelarna hos kulturföreningen. De andra delarna är musik, dans, lajv m m. Vi fick också stifta bekantskap med Elin Renklint, som är anställd på halvtid som teaterledare.

Upplägget var sådant att TörnRåz@-gruppen byggde upp scenografin och gjorde alla förberedelser. Sedan var den en paus där många gick till en närbelägen restaurang för lunch.

Kl 14 startade föreställningen inför ca 25 förväntansfulla personer. Ska man döma efter skratt och applåder från publiken så var dom positivt inställda.

När vi hade röjt av scenen och skådespelarna tagit på sig civila kläder och sminkat av sig inbjöd Elin till en workshop med hela gruppen. Det blev en spännande och fantasifull timme, med namnlekar och improvisationsövningar.

Slutligen satte vi oss ner och summerade dagen och började fundera på möjliga samarbeten.

Spela hos varandra, vara provpublik, komma in som gästpedagoger i varandras grupper för att få nya idéer, köpa in kurser och dela på kostnaderna, åka på event tillsammans.

När vi lossade släpkärran vid sextiden på kvällen kändes det som att vi hade haft en bra dag i Borås.